Starkt kundfokus

Hos oss är det alltid du som kund som står i fokus. Vi arbetar dagligen med olika typer av kunder som alla har olika behov av våra tjänster. Det här gör att vi genom åren byggt upp en stor samlad erfarenhet genom en mängd uppdrag av skiftande slag, där vi många gånger satts på prov för att leverera ett gott resultat. Att vara lyhörda för att fånga upp kundens behov av bergspräckning och bergsprängning ser vi som en självklarhet och är något som alla tjänar på. Bland det roligaste vi vet är allt beröm vi får av kunderna och vi är mycket stolta över att kunna bidra med vår expertis för att uppfylla förväntningarna. Tveka inte att kontakta oss – inget uppdrag är för litet eller för stort!

Säkert utförd bergspräckning

Med tanke på att vi utför ett arbete som innebär vissa risker tar vi alltid säkerheten på största allvar när vi utför bergspräckning i Stockholm. Det här genomsyrar hela tiden det sätt vi jobbar på och gäller självklart för alla de uppdrag vi tar oss an. Av den anledningen gör vi noga beräkningar inför varje uppdrag för att garantera en hög säkerhetsnivå för alla inblandade samt för omkringliggande miljö. Vår samlade erfarenhet av spräcknings- och sprängningsarbeten gör att vi direkt kan avgöra hur arbetet ska utföras. Bergsprängning kan riskera att skada närområdet. I dessa fall rekommenderar vi en bergspräckning i Stockholm istället. Läs mer om hur vår bergspräckning går till här.

Bergspräckning i Stockholm till rätt pris

Vi tål alltid att jämföras, både till utförande och pris. Vi anser att du som kund inte ska behöva välja; du ska kunna få ett arbete utfört med högsta kvalitet samtidigt som du betalar en rimlig kostnad för din bergspräckning i Stockholm. Självklart lämnar vi offert på önskat uppdrag, där samtliga kostnader tydligt redovisas. Vi lever för tydlighet så att du som kund alltid ska veta vad du betalar för!

Bergspräckning och ROT-avdrag

Om så önskas ordnar vi självklart med ansökan om ROT-avdrag för våra tjänster. ROT-avdraget innebär att du som är privatperson har möjligt att få en skattereduktion med 30 % av kostnaden för själva arbetet. Nämn för oss att du vill utnyttja ROT-avdrag när du anlitar oss för bergsprängning eller bergspräckning i Stockholm, så fixar vi allt det administrativa.

Vi välkomnar alla kunder

Alla kunder oavsett storlek på uppdrag är välkomna att kontakta oss. Vi är bra på att anpassa vårt sätt att arbeta efter den typ av uppgift vi har framför oss. Du som kund kan med andra ord vara allt från en privatperson som behöver hjälp med ett mindre uppdrag i din trädgård, till ett byggföretag som står inför ett större och mer omfattande uppdrag. Självklart har vi allt det som behövs för att utföra jobbet. I vår maskinpark finns ett stort antal avancerade verktyg och maskiner som gör bergsprängningen och bergspräckningen till ett både säkert och effektivt arbete.

Hör alltid med oss först när du vill beställa bergsprängning eller bergspräckning Stockholm. Varmt välkommen att kontakta oss.